Trzy pokolenia idealistów w “Lalce”

“Lalka” Prusa to chyba najwybitniejsze dzieło polskiego realizmu. Powieść ukazała się w 1890 roku. Akcja “Lalki” toczy się głównie w Warszawie. Wiele w “Lalce” motywów i wątków, wielu bohaterów. W tej realistycznej powieści Bolesław Prus sporo miejsca poświęca… idealistom. Zaliczyć do nich trzeba starego subiekta Rzeckiego, głównego bohatera Wokulskiego oraz młodego naukowca Ochockiego. Trzech ludzi, będących przedstawicielami trzech pokoleń.

Ignacy Rzecki

Subiekt w sklepie Wokulskiego, Ignacy Rzecki, to człowiek, którego młodość przypada na początek XIX wieku. Wyrósł w kulcie Napoleona Bonapartego, którego entuzjastą był ojciec Ignacego. Rzecki brał udział w Wiośnie Ludów, walczył na Węgrzech. Tam właśnie popełnił samobójstwo jego przyjaciel Katz, którego stary subiekt do dziś wspomina w swym pamiętniku. Mimo wielu życiowych doświadczeń Rzecki wciąż naiwnie wierzy, że bonapartyści odzyskają jeszcze władzę i znaczenie, przywrócą w Europie sprawiedliwość społeczną, a Polska dzięki nim stanie się wolna.

Stanisław Wokulski

Właściciel sklepu z galanterią, mężczyzna przedsiębiorczy, zaradny. W młodości walczył w powstaniu styczniowym, przebywał na zesłaniu na Syberii. Później ożenił się z wdową po właścicielu sklepu, a po jej śmierci odziedziczył sklep. Pomnożył majątek, wyjeżdżając za granicę i tam handlując. Wydawałoby się, że Wokulski jest człowiekiem twardo stąpającym po ziemi, a jednak… Pewnego dnia zobaczył w teatrze młodą piękną kobietę…i zakochał się. Od pierwszego wejrzenia, szaleńczo i bez pamięci. Niestety, Izabela Łęcka nie odwzajemniała jego uczuć. Od tej pory wszystko, co robił Wokulski, robił z myślą o niej. Dla niej pomnażał majątek, zbliżył się do jej ojca…Ten 45-letni mężczyzna zachowywał się jak sztubak, wydając mnóstwo pieniędzy na zachcianki Izabeli. Ale nie zdobył jej miłości…

Julian Ochocki

Ochocki, najmłodszy z tej trójki, jest arystokratą, kuzynem Izabeli. Nie interesuje go jednak pasożytniczy model życia arystokracji – szastanie majątkiem, bale, kobiety…Jest naukowcem, chce być autorem przełomowych wynalazków, o tym śni i marzy. Jego idée fixe to wynalezienie maszyny latającej.

Rzecki i Wokulski ponoszą klęskę. Jak będzie z Ochockim? Wokulski zapisał mu w testamencie majątek, aby mógł pracować nad swoimi wynalazkami…