Rada rodziców

Rada Rodziców przy Zespole Szkół im. Seweryna Czetwertyńskiego

rok szkol. 2015/16
MARTA BELNIAK – Przewodnicząca
EWA TYMOSIEWICZ – Z-ca
EDYTA KOLĘDA –Sekretarz
MAREK SKRZYPCZAK
MAREK RYMUSZKA
SYLWIA DYMICKA
LESZEK BILSKI

Dodaj komentarz