Grono pedagogiczne

Grono pedagogiczne
Lp. Imię i Nazwisko Stanowisko / Przedmiot
1. mgr Andrzej Iwanejko Dyrektor / Geografia, WOS
2. mgr Ewa Czerniec Język polski
3. mgr Danuta Śladkowska Język polski
4. mgr Gabriela Krawiec Język angielski
5. mgr Marta Michaluk Język niemiecki
6. mgr Edyta Gumieniak Muzyka, Wychowanie fizyczne, Zajęcia artystyczne
7. mgr Dorota Iwanejko Plastyka, nauczanie początkowe
8. mgr Ewa Suska Historia, nauczanie początkowe
9. mgr Marianna Golecka Biologia, Przyroda, Wychowanie do życia w rodzinie
10. mgr Magdalena Leszcz Matematyka, Fizyka, Chemia
11. mgr Marta Wawryszczuk Matematyka, Informatyka
12. mgr Katarzyna Jeżowska Matematyka
13. mgr Leszek Gumieniak Wychowanie fizyczne, Zaj. Techniczne, Informatyka,Edukacja dla bezpieczeństwa
14. ks. mgr Józef Chwalisz Religia
15. ks. mgr Andrzej Narojczyk Religia
16. mgr Bożena Kowalik Przedszkole
17. mgr Jolanta Kiszkowska nauczanie początkowe
18. mgr Bożena Rogulska nauczanie początkowe
19. mgr Ewa Orzechowska Psycholog szkolny

Dodaj komentarz