Grono pedagogiczne

Grono pedagogiczne
Lp. Imię i Nazwisko Stanowisko / Przedmiot
1. mgr Andrzej Iwanejko Dyrektor / Geografia
2. mgr Ewa Czerniec Język polski
3. mgr Gertruda Banachowicz Język polski
4. mgr Gabriela Krawiec Język angielski
5. mgr Iwona Kożuch Język niemiecki
6. mgr Magdalena Leszcz Matematyka, Fizyka, Chemia
7. mgr Marta Wawryszczuk Matematyka, Informatyka
8. mgr Katarzyna Jeżowska Matematyka
9. mgr Joanna Michaluk Biologia, Przyroda
10. mgr Beata Jesionek Historia i społeczeństwo
11.mgr Ewa Suska Historia, nauczanie początkowe
12. mgr Edyta Gumieniak Muzyka, Wychowanie fizyczne, Zajęcia artystyczne
13. mgr Dorota Iwanejko Plastyka, nauczanie początkowe
14. mgr Leszek Gumieniak Wychowanie fizyczne, Zaj. Techniczne, Informatyka, Edukacja dla bezpieczeństwa, Wos
15. mgr Teresa Kowalczyk Wychowanie do życia w rodzinie
16. ks. mgr Józef Chwalisz Religia
17. ks. mgr Andrzej Narojczyk Religia
18. mgr Bożena Kowalik Przedszkole
19. mgr Jolanta Kiszkowska nauczanie początkowe
20. mgr Bożena Rogulska nauczanie początkowe
21. mgr Ewa Orzechowska Psycholog szkolny

Dodaj komentarz