Patron

PATRON SZKOŁY – KSIĄŻE  SEWERYN CZETWERTYŃSKI

12 września 1998 roku, a więc równo w 70 – lecie powstania szkoły, odbyły się bardzo podniosłe uroczystości w Szkole Podstawowej w Suchowoli.
W tym dniu szkoła otrzymała imię Seweryna Czetwertyńskiego, wybitnego działacza narodowo – demokratycznego na Podlasiu i w wymiarze krajowym, pochodzącego z rodziny z rodem książęcym.
Seweryn Franciszek książę Czetwertyński – Światopełk przyszedł na świat 18 kwietnia 1878 roku w Warszawie, w pałacu, w którym obecnie mieści się Instytut Geografii Uniwersytetu Warszawskiego.
Studiował na wydziale agronomicznym Politechniki w Rydze, a także ekonomię w Bonn. Był członkiem korporacji studenckiej "Arkonia".
W tym okresie zdobywa pierwsze doświadczenia w pracy politycznej, kolportuje nielegalnie przemycanego tu z Galicji "Polaka" – organu tajnej Ligi Narodowej, nawiązuje współpracę z Romanem Dmowskim.
Przed pierwszą wojną światową zorganizował w gminie suchowolskiej kółka rolnicze. Przyczynił się też decydująco do akcji scalania gruntów gospodarstw wsi Suchowola, oferując również ziemie swego majątku dla tej akcji.
Założył Kasę Pożyczkowo – Oszczędnościową dla rolników i ogrodników.
Po klęsce Niemiec w 1918 roku został prezesem, początkowo tajnego, Centralnego Komitetu Obywatelskiego z siedzibą w Warszawie.

Był też posłem do Dumy Państwowej, parlamentu rosyjskiego, a potem po odzyskaniu niepodległości – posłem do sejmu Ustawodawczego w 1919 roku. W kolejnych wyborach także wchodził w skład polskiego parlamentu, gdzie pełnił funkcję wicemarszałka Sejmu. Pracował w komisji skarbowo – budżetowej, przewodniczył komisji wojskowej. Powszechnie był znany jako obrońca ludności unickiej, zwolennik reformy rolnej.

Wraz z wybuchem II wojny światowej Suchowola staje się schronieniem dla uciekinierów wojennych. W 1940 roku za działalność konspiracyjną został aresztowany i kolejno więziony na Zamku w Lublinie, Oświęcimiu i Buchenwaldzie. Po wyzwoleniu obozu przebywał na Wyspach Brytyjskich, gdzie zmarł w Edynburgu 19 czerwca 1945 roku.

Życiu i pracy patrona naszej szkoły przyświecały następujące myśli:

– "Aby dzisiaj odpowiedzialnie pracować dla Polski, potrzeba więcej charakteru niż odwagi",

– "Do cnoty miłości Ojczyzny dorzucić należy cnotę prawości i uczciwości w słowie i uczynki",

– "Bezpłodne są wysiłki myśli ludzkiej, jeżeli wola nie pokieruje ich ku wykonaniu".

Pełniąc zaszczytną rolę posła, zawsze powtarzał:

"My wszyscy z tych wszystkich, którzy byli przed nami",

tym samym ceniąc tradycje tej ziemi i naszego kraju.

To hasło stało się mottem szczególnie pielęgnowanym w pracy edukacyjnej i wychowawczej tej szkoły.