O szkole

HISTORIA SZKOŁY

Szkoła Podstawowa w Suchowoli istnieje 73 lata. 12 września 1998 roku szkoła przybrała imię Seweryna Czetwertyńskiego – fundatora szkoły, wielkiego człowieka, polityka i patrioty. Na pamiątkę tego wydarzenia rodzina księcia Czetwertyńskiego w osobach p. Anny Grocholskiej oraz p. Michała Grocholskiego, ufundowała tablicę pamiątkową. Szkoła posiada również sztandar ufundowany przez mieszkańców Suchowoli i okolicznych wsi.

W budynku szkoły podstawowej od 1 września 1999 roku istnieje gimnazjum. Skupia ono uczniów naszej szkoły oraz Szkoły Podstawowej w Branicy Radzyńskiej.

Gimnazjaliści mają możliwość uczenia się dwóch języków obcych: języka angielskiego oraz języka niemieckiego.

W szkole funkcjonuje doskonale wyposażona pracownia komputerowa oraz sala gimnastyczna. Uczniowie mogą korzystać ze stołówki szkolnej, uczestniczyć w zajęciach świetlicowych oraz zajęciach SKS-u.

Od 2002 roku powołany został Zespół Szkół w Suchowoli im. Seweryna Czetwertyńskiego, w skład którego wchodzi: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum.

Przetłumacz stronę na:

[GTranslate]