Klauzula dotycząca obowiązku informacyjnego RODO art.13

Klauzula informacyjna

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:  Daniel Koguciuk
e-mail: inspektor@cbi24.pl